Systemy wspomagania ewakuacji

Powrót
Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi w warunkach pożaru, to kluczowe zagadnienie. Odpowiedni dobór środków ochrony wspierających ewakuację, zaplanowany już na etapie projektu budowlanego, sprzyja osiągnięciu tego celu.

Oferujemy projekty oraz realizację następujących systemów:
  • Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze  (DSO)
  • Oświetlenie Awaryjne
  • Oddymianie Grawitacyjne
Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

obniżają czas ewakuacji przez przyspieszenie decyzji o opuszczeniu obszaru niebezpiecznego. Projektujemy je dla wszystkich obiektów, również ze skomplikowaną architekturą. Wykonujemy dodatkowe symulacje akustyczne oraz  pomiary za pomocą specjalistycznych narzędzi.

Oświetlenie Awaryjne

realizujemy dla wszystkich obiektów spełniając wymagania najnowszej normy. Przy użyciu narzędzi sprawdzających prawidłowość doboru i rozmieszczenia lamp, wykonujemy symulacje numeryczne.

Projektujemy i wykonujemy systemy oświetlenia:
  • Z centralną baterią
  • Z oprawami zasilanymi lokalnie
  • Z monitorowaniem stanu lamp
Oddymianie Grawitacyjne

Systemy oddymiania dróg ewakuacyjnych wykonujemy dla:

  • Wydzielonych pożarowo klatek schodowych zgodnie z normą  PN-EN lub VdS
  • Hal przemysłowo magazynowych w oparciu o normę NFPA  204

Oferowany przez TP Teltech Sp. z o.o. system sygnalizacji pożaru z elektrycznym systemem sterowania klapami to inwestycja o koszcie porównywalnym do rozwiązania ze sterowaniem pneumatycznym i wyzwalaniem ręcznym.

Zainteresowała Cie nasza oferta?

Napisz do nas!
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy *
Adres e-mail *
Telefon *
Treść wiadomości *
Pola wymagane