Projektowanie i legalizacja obiektów Mobile

Powrót
Projektowanie

TP Teltech Sp. z o.o. zapewnia kompleksowe projektowanie i legalizację obiektów Mobile w oparciu o obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego. Doświadczone zespoły specjalistów wykonują projekty nowych obiektów budowlanych oraz przebudowy istniejących. Przeprowadzone analizy i obliczenia umożliwiają optymalne zaprojektowanie konstrukcji, które bezpiecznie przeniosą planowane obciążenia.

W zakresie projektowania obiektów Mobile oferujemy m in. :
 • Ekspertyzy i opinie techniczne
 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Projekty technologiczne
 • Projekty zagospodarowania terenu
 • Opracowania geotechniczne
 • Opracowania środowiskowe
 • Projekty elektryczne
Legalizacja

W ramach legalizacji obiektów Mobile realizujemy następujące usługi zgodne z wytycznymi Klienta:

 • Pozyskanie nieruchomości pod budowę stacji bazowej
 • Weryfikacja we właściwym urzędzie możliwości lokalizacji obiektu na wskazanym obszarze,
  w tym między innymi:
  • badanie zgodności z Planem Zagospodarowania Przestrzennego
  • weryfikacja własności gruntu/obiektu
 • Przeprowadzenie wizji lokalnej z przedstawicielami Klienta celem:
  • weryfikacji przydatności nieruchomości do realizacji inwestycji
  • określenia warunków radiowych
 • Negocjacje warunków finansowych oraz wszelkich ustaleń niezbędnych do podpisania umowy pomiędzy Klientem
  i Właścicielem nieruchomości
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
 • Uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń administracyjnych oraz umów z dostawcami mediów, między innymi:
  • Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
   lub Warunków Zabudowy
  • Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach Inwestycji
  • Decyzja o Odrolnieniu Gruntu
  • Warunki Techniczne Przyłączenia z Zakładu Energetycznego
  • Zawarcie Umowy Przyłączeniowej oraz Umowy na Dostawę Energii Elektrycznej z Zakładem Energetycznym
 • Uzyskanie ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowę
 • Uzyskanie ostatecznej decyzji Pozwolenia na Użytkowanie (po zakończeniu budowy obiektu Mobile)

Zainteresowała Cie nasza oferta?

Napisz do nas!
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy *
Adres e-mail *
Telefon *
Treść wiadomości *
Pola wymagane