Budowa i rozbudowa stacji bazowych

Powrót
TP Teltech Sp. z o.o. zapewnia kompleksową budowę i przebudowę obiektów Mobile w oparciu o obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego.

W zakres naszej oferty wchodzą :
 • Obsadzenie stanowiska Kierownika Budowy
 • Zapewnienie doświadczonej ekipy budowlanej posiadającej wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażenie m.in. do pracy na wysokości
 • Obsługa geodezyjna
 • Wykonanie robót ziemnych oraz prac związanych z budową fundamentu wieży telekomunikacyjnej
 • Dostawa wszelkich niezbędnych materiałów na budowę w tym między innymi:
  • beton
  • stal
  • tłuczeń
  • instalacje elektryczne
 • Montaż poziomy i pionowy wież kratowych
 • Wykonanie oznakowania przeszkodowego dziennego oraz nocnego
 • Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej, odgromowej i uziemiającej stacji bazowej
 • Doprowadzenie do instalacji licznika przez właściwy Zakład Energetyczny (w razie konieczności wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy)
 • Wykonanie ogrodzenia oraz dróg dojazdowych do stacji bazowych
 • Wzmocnienie istniejących wież w ramach przebudowy stacji bazowej
 • Montaż nowej konstrukcji niezbędnej do zawieszenia dodatkowego sprzętu telekomunikacyjnego
 • Drobne przebudowy/relokacje istniejących konstrukcji wsporczych
 • Przygotowanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej w tym:
  • operaty pionowości wież
  • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
  • dziennik budowy
  • książka obiektu budowlanego

Zainteresowała Cie nasza oferta?

Napisz do nas!
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy *
Adres e-mail *
Telefon *
Treść wiadomości *
Pola wymagane