Strategia podatkowa

Powrót
TP Teltech Sp. z o.o. w wykonaniu obowiązku o którym mowa w art. 27c ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, zamieszcza informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020