Własne zasoby wykonawcze, pracownie projektowe i kosztorysowe, kancelaria tajna

Powrót
Własne zasoby wykonawcze

W Grupach Wykonawczych zatrudniamy ok. 300 osób. Nasze biura zlokalizowane są w następujących miastach: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Lublin, Nowy Sącz, Wrocław, Łódź, Kielce.

Działamy na terenie całego kraju. Realizujemy prace, zarówno w zakresie sieci stacjonarnych, jak i mobilnych:

 • Budowę kanalizacji kablowych
 • Budowę sieci miedzianych i światłowodowych (w tym FTTX)
 • Budowę stacji bazowych
 • Budowę systemów teletransmisyjnych
 • Budowę radiolinii
 • Budowę sal kolokacyjnych
 • Adaptacje budowlane pod potrzeby telekomunikacyjne

Prowadzimy także serwis sieci światłowodowych dla operatorów oraz instytucji. Do wyżej wymienionych prac wykorzystujemy sprzęt, będący w naszym posiadaniu:

 • Koparki i minikoparki
 • Spawarki światłowodowe
 • Reflektometry i inne mierniki optyczne
 • Wdmuchiwarki do kabli światłowodowych (w tym także do mikrokabli)
 • Sprężarki (różne wydajności)
 • Zagęszczarki
 • Koparki łańcuchowe
 • Przyczepy kablowe
 • Sprzęt do mechanicznego wciągania kabli miedzianych i rur
 • Mierniki teletransmisyjne
 • Środki transportu (w tym także do prac w ciężkim terenie tj. 4x4 i 6x4)
Pracownie projektowe i kosztorysowe

TP Teltech Sp. z o.o. oferuje wykonanie pełnej palety usług projektowych oraz kosztorysowych w zakresie sieci stacjonarnych i mobilnych.
Nasz zespół tworzy 70 projektantów i 20 kosztorysantów. To doświadczeni inżynierowie i technicy z wieloletnią praktyką zawodową oraz uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wśród nich są też projektanci z uprawnieniami bez ograniczeń.
Ich wiedza oraz unikatowe kompetencje umożliwiają wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych dokumentacji projektowych wraz z wycenami, zgodnych z indywidualnymi oczekiwaniami inwestorów.

REALIZUJEMY SPECJALISTYCZNE PROJEKTY

 • Kanalizacji kablowych
 • Sieci miedzianych i światłowodowych (w tym FTTX)
 • Sieci szerokopasmowych
 • Przebudowy i przeniesienia central telekomunikacyjnych
 • Sal kolokacyjnych
 • Sieci strukturalnych
 • Przebudowy:
  • kanalizacji kablowych
  • kabli światłowodowych
  • kabli miedzianych

Realizujemy projekty opatrzone klauzulą tajności.

Kancelaria tajna

TP Teltech Sp. z o.o. zalicza się do elitarnego grona wyspecjalizowanych przedsiębiorców, którzy zostali akredytowani do bezpiecznego przetwarzania informacji chronionych, w myśl procedur, wynikających z aktualnie obowiązującej Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, tekst jednolity).

Formalnym potwierdzeniem zdolności naszej firmy do ochrony informacji niejawnych jest ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA do klauzuli „tajne”. Dokument został wydany przez organ nadzorujący system ochrony informacji niejawnych w RP – Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Nasi Kontrahenci mogą bezpiecznie i zgodnie z prawem powierzać nam lub udostępniać wszelką dokumentację i materiały, niezbędne do realizacji projektu, nawet jeśli noszą one znamiona informacji prawnie chronionych.

Spełniamy wszelkie obowiązujące standardy, niezbędne do przetwarzania informacji niejawnych, we wszystkich aspektach tj.:

 • W siedzibie zleceniodawcy – nasi pracownicy posiadają niezbędne, aktualne uprawnienia ustawowe
 • We własnej siedzibie – dysponujemy profesjonalnym zespołem, realizującym zadania pionu ochrony z kompleksowo wyposażoną kancelarią tajną na poziomie: „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne”
 • W macierzystych systemach teleinformatycznych, dedykowanych i przystosowanych do przetwarzania informacji niejawnych na tym samym poziomie