Nasze kompetencje

Powrót
Fundamentem, na którym budujemy prestiż i stabilną pozycję naszej Firmy, jest dbałość o stałe pogłębianie wiedzy, rozwój naszych umiejętności oraz kompetencji.

Tworzymy Zespół certyfikowanych specjalistów ze znajomością najnowszych technologii. Wyróżniają nas unikatowe kompetencje:

  • Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0127/02 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na terenie całego kraju (SUFO)
  • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia
  • Świadectwa i certyfikaty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie oraz ITB dla całego systemu monitoringu pożarowego
  • Uprawnienia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące pracy ze źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła oraz urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące
  • Certyfikaty renomowanych, uznanych na świecie producentów sprzętu, materiałów i technologii
  • Własna ogólnopolska, dedykowana sieć radiowa, pracująca zgodnie z wydanymi przez UKE zezwoleniami i przydziałami częstotliwości
  • Sprawdzony i przetestowany model współpracy operacyjnej z kluczowymi instytucjami: Państwowa Straż Pożarna, Samorządy terytorialne
  • Wyspecjalizowane, całodobowe centra odbiorcze SMA (Stacja Monitorowania Alarmów), zapewniające bezawaryjną obsługę oraz ciągłość dozoru